24.03.2016

Повідомлення про здійснення підготовчих дій для проведення зборів прокурорів регіональної прокуратури

 
З 15 квітня 2016 року набирають чинності положення Закону України «Про прокуратуру» (далі - Закон) щодо функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Пунктом 61 розділу ХІІІ «Перехідних положень» Закону встановлено двотижневий строк для скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури (далі - конференція).
Для дотримання єдиних підходів до організації цієї роботи наказом Генеральної прокуратури України від 1 березня 2016 року № 109 визначено низку організаційних заходів для забезпечення першого скликання та проведення конференції та призначено її скликання на 22 квітня 2016 року.
Наказом прокуратури області від 23 березня 2016 року № 108 на 15 квітня 2016 року скликано збори апарату прокуратури області для обрання делегатів на конференцію та утворено організаційний комітет з питань забезпечення їх проведення. Головою комітету визначено заступника прокурора області Мякішева В.Л.
Враховуючи вимоги статті 69 Закону, участь у конференції мають взяти три делегати від регіональної прокуратури. Збори прокурорів регіональної прокуратури є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості прокурорів відповідної прокуратури.
За бажанням кандидатів у делегати їм надається право виступу на зборах до початку голосування.
З урахуванням вимог статті 69 Закону обраними делегатами на конференцію вважаються ті, які шляхом таємного голосування набрали більшість голосів від загальної кількості прокурорів регіональної прокуратури у межах визначеної Законом кількості делегатів від регіональної прокуратури. Таким чином, кожен прокурор регіональної прокуратури голосує не більше ніж за трьох кандидатів.
Бюлетень, у якому проставлено відмітки навпроти прізвищ більшої кількості кандидатів, ніж які мають бути обрані на зборах, а також бюлетень невстановленого зразка будуть вважатися недійсними.
У разі набрання кандидатами однакової кількості голосів, що не дає можливості обрати необхідну кількість делегатів, проводиться повторне таємне голосування стосовно тих кандидатів, які набрали однакову кількість голосів.
Прокурорам регіональної прокуратури, які виявили бажання бути обраними делегатами на конференцію, необхідно упродовж 10 днів з дня розміщення даного повідомлення на веб-сайті прокуратури області подати до організаційного комітету (м. Житомир, вул. 1 Травня, 11, каб. 22) наступні документи:
- заяву кандидата про включення до бюлетеня для таємного голосування;
- копію службового посвідчення (оригінал пред’являється особисто) або виписку з трудової книжки про останнє місце роботи та займану посаду, завірену відділом роботи з кадрами прокуратури області;
- копію паспорту (оригінал пред’являється особисто).
Інформація про час і місце проведення конференції, перелік питань, які підлягатимуть розгляду на конференції, вимоги до кандидатів для обрання у члени Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, строки подачі документів тощо буде розміщена на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
 
Організаційний комітет з питань забезпечення
проведення зборів прокурорів прокуратури Житомирської області

кількість переглядів: 811