05.07.2018

Приймання запитів та надання інформації

 

Приймання запитів та надання інформації

     Відповідно до вимог статті 19 Закону, запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

     Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться
у кабінеті №4 приміщення прокуратури області,
що знаходиться по вул. Святослава Ріхтера, 9 в м.Житомирі.

     Графік прийому запитувачів інформації
Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час:
понеділок - четверг з 9 .00 год. до 18.00 год.
у п'ятницю – з 9.00 год. до 16.45 год.
обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.


     Запити на інформацію у прокуратурі Житомирської області подаються:
- письмово за адресою: 10008 м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 11
- тел/факс: (0412) 47-03-46;
- адресу електронної пошти: publikinfo@zhit.gp.gov.ua;

     Запит на інформацію має містити (стаття 19 Закону):
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію прокуратурою Житомирської області розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у кабінеті № 4 прокуратури області та на даному веб-сайті. 
 
      У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.
     Інформація на запит надається безкоштовно.

     Види інформації, якою володіє прокуратура Житомирської області
За змістом: інформація про фізичну особу; інформація довідкового характеру; правова інформація; статистична інформація; інші види інформації.
 
 
 
П Е Р Е Л І К
відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України
 (Зі змінами, внесеними наказами Генеральної прокуратури України від 12.12.2018 № 247, від 06.02.2019 № 23)
 
До службової інформації належать:
1.    Відомості, що містяться в наказах та інших управлінських актах, а також доповідних записках, рапортах, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних рекомендаціях, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація та/або інформація, пов’язана з кримінальними провадженнями.
2.    Відомості, які містяться в актах приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур, у межах, визначених законодавством.
3.    Відомості, одержані під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, що не віднесені до секретної інформації.
(Відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 06.02.2019 № 23 пункт 4 виключено,  у зв’язку з цим пункти 5-27 вважаються пунктами 4-26)
4.    Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про злочини та причетних до їх вчинення осіб.
5.    Відомості, які містяться в спеціальних повідомленнях про злочини та надзвичайні події.
6.    Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності військових формувань, стану військових об’єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.
7.    Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань та попереднього ув’язнення.
8.    Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам держави.
9.    Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.
10.  Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.
11.  Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань.
12.  Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань та Центру сертифікації ключів Генеральної прокуратури України, включаючи ті, які містять персональні дані.
13.  Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки.
14.  Відомості щодо даних про пункти управління регіональних прокуратур та військових прокуратур регіонів.
15.  Відомості щодо оперативного чергування та оповіщення органів прокуратури, цивільного захисту та організації заходів переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду.
16.  Відомості (за сукупністю) про військовозобов’язаних співробітників, заброньованих за органами прокуратури, і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави.
17.  Відомості щодо працівників органів прокуратури України, які отримали статус учасника бойових дій в ході антитерористичної операції, в тому числі наявні в матеріалах, пов’язаних із прийняттям рішень про надання такого статусу.
18.  Відомості про кількість і місця зберігання відомчої вогнепальної зброї та набоїв до неї.
19.  Відомості, які містяться в листах та інших матеріалах із питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.
20.  Відомості щодо номенклатури посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує допуску та доступу до державної таємниці.
21.  Відомості, одержані внаслідок листування з органами Служби безпеки України щодо надання допуску працівникам прокуратури до державної таємниці.
22.  Відомості щодо номенклатури секретних справ органів прокуратури України.
23.  Відомості, що містяться у звітах про стан забезпечення охорони державної таємниці.
24.  Відомості, наявні в довідках та листах із питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.
25.  Відомості (за сукупністю) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не становлять таємної інформації.
26.  Відомості, викладені в проектній документації щодо будівництва, реконструкції та ремонту приміщень органів прокуратури, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
(Доповнено пунктом 26 відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 12.12.2018 № 247)

кількість переглядів: 915