Г Р А Ф І К
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ
ПРОКУРАТУРИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прокурор області

ВАСИЛІВ
Олег Богданович

ВІВТОРОК

з 14.00 до 17.00  

Перший заступник
прокурора області

 

 

Заступник
прокурора області

МЯКІШЕВ
Віталій Леонідович

ПОНЕДІЛОК
з 10.00 до 13.00

з 15.00 до 17.00

Заступник
прокурора області

ГРЕБЕНЮК
Роксолана Володимирівна

ЧЕТВЕР
з 10.00 до 13.00

з 15.00 до 17.00

Заступник
прокурора області

МОСТИХОВСЬКИЙ 
Олег Ігорович

П'ЯТНИЦЯ
з 10.00 до 13.00

з 15.00 до 16.45

 

Примітка: Прокурор області приймає громадян за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.
Перший заступник та заступники прокурора області приймають громадян, якщо вони звернулися на особистий прийом з питань незгоди з рішеннями, прийнятими керівниками структурних підрозділів прокуратури області або місцевих прокуратур.

Відповідно до ст.8 Закону України “Про звернення громадян” не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписом Генерального прокурора України чи прокурора області (виконувача обов'язків) з повідомленням про припинення провадження за їх скаргами. 
     
Також у прокуратурі області для зручного спілкування громадян з керівництвом прокуратури запроваджено нову форму прийому громадян - дистанційного особистого прийому в режимі Skype-зв'язку.
         Особистий прийом громадян в режимі Skype-зв'язку здійснюється у встановлені згідно з вищевказаним графіком дні та години.
Записатися на такий прийом громадяни можуть особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Зокрема: 
Мешканці м. Бердичева, Бердичівського, Чуднівського, Андрушівського, Ружинського та Любарського районів за адресою: м.Бердичів вул. Вінницька, 23 (приміщення Бердичівської місцевої прокуратури).
Мешканці м.Коростишева, Коростишівського, Попільнянського, Малинського, Радомишльського, Черняхівського, Брусилівського, Хорошківського районів за адресою: м. Коростишів, вул. Шевченка,5 (приміщення Коростишівської місцевої прокуратури ).
Мешканці м.Коростеня, Коростенського, Олевського, Овруцького, Народицького, Лугинського районів за адресою: м. Коростень, вул. Красіна, 10 (приміщення Коростенської місцевої прокуратури).
Мешканці м.Новоград-Волинська, Новоград-Волинського, Романівського, Баранівського, Ємільчинського, Пулинського районів за адресою: м.Новоград-Волинський, вул.Косачів,6а (приміщення Новоград-Волинської місцевої прокуратури).


 


 

                               Про порядок розгляду звернень громадян
                           та особистого прийому в органах прокуратури

     Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
     При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, Законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України, зокрема наказом Генерального прокурора України №430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації» та затвердженою наказом Генерального прокурора України від 20.12.2017 №357 Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України.
     Законом України «Про звернення громадян» зазначено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
     Заяви і повідомлення про вчинення кримінального та/або корупційного правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства та/або Закону України «Про запобігання корупції», Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 року за № 680/28810.
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та в межах, передбачених кримінальним, цивільним, господарським процесуальним законодавством, з урахуванням рішень та висновків Конституційного Суду України.
     Звернення осіб з питань досудового розслідування, які не є учасниками кримінального провадження, розглядаються в порядку та строки, передбачені законодавством про звернення громадян.
     Звернення осіб, які не є громадянами України і на законних підставах перебувають на її території, розглядаються у тому самому порядку, що й звернення громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
     Адвокатські запити розглядаються в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кримінальним процесуальним законодавством.
     Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури. 
     Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.
     Відповідно до вимог Закону України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, та здійснюють розгляд звернень відповідно до функцій, визначених ст.2 цього Закону.
    Пунктом 1 та підпунктом 33 пункту 5 Розділу XII Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» (N1697-VII від 14.10.2014) виключено ст. 29 Закону України «Про звернення громадян», якою передбачалось здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.
     Відповідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян», скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

     Вимоги до написання звернення

     Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
     Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені телефонні «гарячі лінії» та записується посадовою особою органу прокуратури.
     Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до органу прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до вимог законодавства, а також може бути надіслане ним з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
     Звернення в інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.
     Звернення громадян мають бути оформлені згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян». У зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.
    Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.
    В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
     Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті прокуратури Житомирської області.
     Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.


     Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

     Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня їх надходження повертаються заявникам, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».
     Звернення громадян, у яких порушені питання не належать до повноважень органів прокуратури, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» у термін не більше п’яти днів надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.
     Не підлягають розгляду звернення громадян без зазначення місця проживання, не підписані авторами, а також такі, з яких неможливо встановити авторство (анонімні звернення), крім випадків, передбачених пунктом 7 цього розділу.
     Розгляд звернень громадян припиняється у разі:
     - подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті; 
     - подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
подання звернення особою, визнаною в установленому законодавством порядку недієздатною.


     Порядок розгляду звернень в органах прокуратури області.

     Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:
     - передання для розгляду керівнику органу прокуратури або його заступнику відповідно до розподілу обов’язків;
     - передання для розгляду відповідному структурному підрозділу регіональної чи місцевої прокуратури, прокурору органу прокуратури;
     - направлення за територіальністю та/або належністю;
     - повернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
     - залишення без розгляду за наявності підстав, визначених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян».
     Звернення громадян вирішуються у строк не більше одного місяця від дня надходження до прокуратури. Звернення, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом.
     Звернення, у яких викладені доводи не потребують перевірки чи додаткового вивчення і за результатами розгляду яких надаються роз’яснення, у тому числі про судовий порядок оскарження прийнятого рішення, вирішуються невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх надходження до прокуратури.
     Адвокатський запит розглядається в строк не більше п’яти робочих днів з дня надходження до прокуратури. За наявності підстав цей строк може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що повідомляється адвокат.
     Строк розгляду звернення обчислюється у календарних днях, починаючи з дня надходження (реєстрації) до прокуратури. Закінченням строку розгляду звернень вважається дата реєстрації відповіді на нього. 
 

 
Вимоги до написання звернення
 
     У відповідності до вимог ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” звернення може бути усним чи письмовим.
     Звернення можна подати на особистому прийомі, надіслати поштою, передати громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства, за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії".
     Крім того, письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). 
     У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
     Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
     В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
 
     Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
 
     Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
     Без розгляду та вирішення в прокуратурі можуть бути залишені звернення, які повторно подані одним і тим самим заявником з питань, рішення щодо яких прийняте, надано вичерпну відповідь за підписом керівника прокуратури з повідомленням про припинення провадження і роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
     Громадяни України, іноземці та особи без громадянства вправі оскаржити рішення прокуратури до Генеральної прокуратури України або суду.
     Не розглядаються звернення у якому не викладено суть порушеного питання або не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, або зміст звернення позбавлений будь-якого логічного завершення. Такі звернення у термін не більше п’яти днів повертаються заявникові з відповідними роз’ясненнями.
     У цей термін повертаються звернення, які містять образу честі і гідності інших осіб, брутальні вислови, за відсутності підстав для прийняття іншого рішення.
 
     Порядок розгляду звернень в органах прокуратури області.
 
     Після реєстрації звернень по них приймається одне з рішень:
     - прийняття звернення до свого провадження;
     - направлення звернення підпорядкованому прокурору;
     - повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
     - скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;
     - долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.
     Про направлення звернення до інших органів, або на адресу підпорядкованих прокурорів обов’язково повідомляється заявник.
     Більшість звернень, які надходять до органів прокуратури, розглядаються та вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються з обов’язковим повідомленням заявника. Максимальні строки вирішення звернень не можуть перевищувати 45 днів.
     У 5-денний строк направляються звернення для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованих прокуратур із повідомленням про це заявників.
     Строк розгляду звернення обчислюється з дня його реєстрації в прокуратурі.
     Закінченням строку розгляду звернень вважається дата направлення письмової відповіді.
 
   ЗРАЗОК
(звернення,заяви, клопотання, скарги, пропозиції)

                                                                       Прокурору Житомирської області 
                                                                       Війтовичу Л.М 
                                                                       Прізвище, ім’я, по батькові заявника 
                                                                       місце проживання, контактний телефон

 

 

ЗВЕРНЕННЯ
(заява, клопотання, скарга, пропозиція) 


Суть оскаржуваного питання _____________________________________________________ 

Вимога (прохання) до прокурора __________________________________________________ 


Дата                                                                                                     Підпис
 
 
 

 


 

ГРАФІК
виїзного прийому громадян керівництвом місцевих прокуратур
на лютий 2020 року