Порядок приймання усних та електронних звернень

     Порядок розгляду звернень громадян в органах прокуратури визначений Законом України «Про звернення громадян» та Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, яка затверджена наказом Генерального прокурора від 06.08.2020 №363.
     Згідно з положеннями вказаних законодавчих актів передбачено, що звернення може бути усним чи письмовим.

     Письмове звернення:
     - надсилається поштою або передається громадянином до органу прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до вимог законодавства,
     - надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

     Усне звернення викладається громадянином:
     - на особистому прийомі;
     - за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначений телефон «гарячої лінії».

     ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ, визначені ст.5 Закону України «Про звернення громадян» та розділом ІІІ вище вказаної Інструкції.

     Так, у зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
     Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати

     В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

     Окрім того, електронне звернення, згідно вимог пункту 6 розділу ІІІ Інструкції, надсилається:
     - у вигляді скан або фотокопії звернення із підписом заявника та зазначенням дати на визначену електронну адресу - zvern@zhit.gp.gov.ua
     або
     - шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті прокуратури області
- електронної форми.

     Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

     Усні звернення приймаються на телефон «гарячої лінії» - (0412) 47-03-46.
     Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.

Інформаційно – довідкові матеріали:

1. Вимоги до електронного звернення. 
_________________________________________
(назва органу прокуратури України)
Прізвище, ім’я, по батькові заявника:_________
                                           _________________________________________ 
Місце проживання заявника: ________________
                                           _________________________________________
Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги______________
__________________________________________________________________________________________
Про результати розгляду звернення повідомити (зазначити поштову адресу або інші засоби зв’язку)
__________________________________________________________________________________________

Дата підпис

 
2. Вимоги до усного звернення. 

Прізвище, ім’я, по батькові завника:____________________________________________________________
Місце проживання:___________________________________________________________________________
Контактний телефон (за згодою): ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги 
 

3. Електроні адреси для приймання електронних звернень та номери телефонів „гарячої лінії” для приймання усних звернень органах прокуратури області.

Міськрайонні Прокуратури

Електронна адреса

Тел. «Гарячої лінії»

1

Житомирська обласна прокуратура

zvern@zhit.gp.gov.ua

(0412) 47-03-46

2

Бердичівська місцева прокуратура

zvern_bmp@zhit.gp.gov.ua

(04143) 2-23-90

3

Житомирська місцева прокуратура

zvern_zhmp@zhit.gp.gov.ua

(0412) 41-81-36

4

Коростенська місцева прокуратура

zvern_kmp@zhit.gp.gov.ua

(04142) 4-22-71

5

Коростишівська місцева прокуратура

zvern_krmp@zhit.gp.gov.ua

(04130) 5-23-11

6

Нов.-Волинська місцева прокуратура

zvern_nvmp@zhit.gp.gov.ua

(04141) 2-44-41