Система обліку, видів інформації, якою володіє Житомирська обласна прокуратура

Система обліку, види інформації, якою володіють органи прокуратури
Електронні форми обліку:
-          автоматизована система електронного документообігу;
-          інформаційно-аналітична система «Облік та статистика органів прокуратури»;
Журнальні форми обліку:
-          книга обліку наказів керівника Житомирської обласної прокуратури;
-          книга (журнал) обліку особових справ;
-          книга обліку архівних особових справ;
-          книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;
-          книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;
-          книга (журнал) обліку наказів із кадрових питань (особового складу);
-          книга обліку бланків суворої звітності;
-          журнал оперативного обліку службових жилих приміщень;
-          книга обліку печаток та штампів;
-          журнал обліку видачі, повернення, блокування та заміни електронних перепусток;
-          журнал довіреностей;
-          журнал (книга) обліку осіб, направлених у короткострокові відрядження в межах України та за кордон;
-          журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;
-          журнал обліку реєстрів бюджетних зобов’язань;
-          журнал обліку реєстрів фінансових зобов’язань;
 
Види інформації, якою володіє Житомирська обласна прокуратура
За змістом: інформація про фізичну особу; інформація довідкового характеру; правова інформація; статистична інформація; інші види інформації.

кількість переглядів: 376